ELEKTRIKER I STOCKHOLM

Inga elarbeten är för små eller för stora för oss.

Vi är verksamma som elektriker i hela Stockholmsområdet.

Är du intresserad av att ta del avreferenser är du alltid välkommen att kontakta oss så kan vi visa upp utförda jobb som är representativa för det arbete som du vill ha utfört.

Om du har elarbeten som behöver utföras så gör du rätt i att anlita en behörig och auktoriserad elektriker i Stockholm som kan åtgärda problemet snabbt och säkert.

Det är en naturlig del av våra liv och det skulle vara svårt att föreställa sig att gå igenom en hel dag utan att behöva använda el. Av samma skäl är det viktigt ur säkerhetssynpunkt att elen är tryggt och säkert installerad.

En av de platser där elektriciteten är viktigast är våra hem. Vi vet att vi är beroende av el för det mesta, men måste samtidigt inse. Hemmets olika elsystem måste hållas i gott skick och då är det nästan alltid bäst att anlita en professionell elektriker. Vi kan handla om installationer av vitvaror, elcentraler eller elpannor, men även enklare arbeten som dragning av nya kablar och kontakter. . .

En annan sak att tänka på när du anlitar någon i Stockholm för elarbeten i hemmet är rotavdraget. Det innebär att halva arbetskostnaden kan dras av när jobbet är slutfört.

Vi arbetar alltid efter en miljö- och kvalitetsplan. Att alltid använda material som är hållbart för miljön är mycket, både i förhållandet till kunder.

Vårt kvalitetssystem innehåller riktlinjer och hjälpmedel som ska styra kvaliteten åt rätt håll. En kvalitetspärm och kontrollprogram ska kvalitetssäkra varje enskilt projekt.

Byte av elinstallation

Felsökning/Service av kablar och ledningar

Jordning

Utökning av befintlig elcentral

Installation av elmätare

Reparation av trasiga ledningar och uttag

Service/Reparation av elradiatorer/luftvärmefläktar

Byte av dimmer och andra strömbrytare

Reparation och byte av lysrörsarmaturer och övrig belysning